Clarissa Copenhagen

Shop

Kontrolsikring

Kontrolsikring

Hos Clarissa Copenhagen tager vi vores virksomhedsansvar meget alvorligt. Derfor tager vi løbende forskellige forholdsregler for at kontrollere og sikre, at vores smykker lever op til de officielle retningslinjer. Nedenfor kan du læse mere om de officielle retningslinjer samt de forholdsregler, vi foretager hos Clarissa Copenhagen:

Regler om kemiske stoffer i smykker

Der er regler om farlige kemiske stoffer i smykker. Det drejer sig især om nikkel, bly, cadmium og kviksølv. Der er også regler for ure og tekstilsmykker.
Nikkelreglerne beskytter mod udvikling af allergi. Bly-, cadmium- og kviksølvreglerne var i første omgang lavet for at undgå stofferne i affaldsstrømmen, men har vist sig også at beskytte mod sundhedseffekter.

Metaller i smykker

Ifølge reglerne er det ikke tilladt at importere eller sælge:

  • Produkter der frigiver mere end 0,5 mikrogram nikkel/cm2/uge, og som er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden. For ørestikker/piercingsmykker er grænsen 0,2 mikrogram nikkel/cm2/uge
  • Smykker der indeholder mere end 500 ppm bly
  • Smykker der indeholder mere end 500 ppm kviksølv
  • Produkter hvor cadmium er brugt som farvestof, stabilisator (i plast) eller i overfladebehandling i større koncentration end 75 ppm
Alle dele af smykkerne skal overholde reglerne

Mange smykker består af forskellige dele eller materialer som sten, guld, sølv eller plast. Indholdet i, og afgivelsen fra smykkerne måles i produktets ”homogene enkeltdele”. En homogen enkeltdel er en del af et smykke som er lavet af det samme materiale. F.eks. en sten i en ring, en lås på et armbånd eller et vedhæng på en halskæde. Hver del af smykket skal overholde reglerne. Det gælder både stenen, kæden, låsen osv. Det betyder, at det er nødvendigt, at måle det kemiske indhold/afgivelse på både låsen, kæden og vedhænget, hvis de er lavet af forskellige materialer.

REACH

Smykker er også omfattet af EU’s kemikalieregulering REACH. Virksomheder, der producerer eller importerer artikler, herunder smykker, der indeholder kemiske stoffer er omfattet af reglerne. Et centralt element i REACH er registreringen af brug af kemiske stoffer. Registreringsreglerne for stoffer i produkter eller artikler gælder for stoffer, der er til stede i produkterne i over 1 ton pr producent eller importør per år.
På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse om de gældende regler for farlige kemiske stoffer i smykker. Læs mere her. 

Kontrolsikring hos Clarissa Copenhagen

Hos Clarissa Copenhagen tager vi vores virksomhedsansvar meget alvorligt. Derfor tager vi løbende forskellige forholdsregler for at kontrollere og sikre, at vores smykker lever op til de officielle retningslinjer og de nikkelkonventioner, der er gældende i EU. Først og fremmest foretager vi jævnligt egenkontrol i form af stikprøver. En stikprøve er et effektivt middel til identificering af spor af nikkel i smykkernes overfalde.

For at opnå en total, dybdegående måling af smykkerne, benytter vi FORCE Technology, der er beliggende og har laboratorie i Brøndby. FORCE Technology er af myndighederne udpeget til Ædelmetalkontrol i Danmark og har til opgave at kontrollere, at lovens bestemmelser overholdes. Hos FORCE Technology bliver vores smykker kvalitetssikret og røntgenscreenet, så vi får en præcis måling og analyse af smykkernes nøjagtige materialeindhold. Teknologien og udstyret hos FORCE Technology gør det muligt at vise indholdet af både guld, sølv, kobber, messing, zink, nikkel, bly, kviksølv, cadmium mv., og dermed opnår vi en professionel og gennemgående kontrolsikring af vores smykker.
Læs mere om FORCE Technology og deres arbejde med kontrol af smykker ved at klikke her.